Sudjelovanje u projektu Mreža za aktivaciju mladih

fokus grupa

Na poziv Mreže udruga Zagor viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću Grada Pregrade te ujedno i lokalna koordinatorica za mlade Petra Vdović u četvrtak, 12. veljače sudjelovala je u fokus grupi u sklopu projekta „Mreža za aktivaciju mladih“ na kojoj se razgovaralo o praktičnom radu s mladima.

Riječ je o projektu Udruge ZAMISLI, kojem je Mreža udruga Zagor partner, a projektom se gradi mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da se povezuju različite organizacije koje djeluju za mlade i znanstvena zajednica. Cilj je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. Kako bi postigli što bolji rezultati, projekt predviđa provođenje sveobuhvatnog istraživanja kako bi se detektiralo s kojim problemima i nedostatcima se trenutno susreću mladi.

Uz Zagor, partneri su još Ambidekster klub, SIRIUS – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Igra, Udruga IMPRESS, Hrvatsko debatno društvo, Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji”, Ekonomski institut Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Kulturno umjetničko društvo “Čiče” Novo Čiče, Atletski klub “Novljanska grupa atletičara” Novska, Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava, Udruga srednjoškolaca Hrvatske, Savez SUMSI, Zajednica ICM u Hrvatskoj,

Ukupna vrijednost projekta je 3.564.946,59 kuna, a financiran je u cijelosti putem bespovratnih sredstava, koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt se provodi od 1. studenog 2020. do 30. travnja 2023.