U Muzeju grada Pregrade održane dvije radionice pod nazivom „Mala škola arheologije“

Radionica arheologije

U Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina su u ponedjeljak, 5. listopada 2020. održane dvije radionice pod nazivom „Mala škola arheologije“.

Radionice su održane u galerijskom prostoru muzeja u sklopu Edukativnog programa Muzeja grada Pregrade u 2020. godini povodom obilježavanja Dječjeg tjedna. Voditelji radionica bili su Ivana Hazulin Pospiš, mag. hist. i dr. sc. Davor Špoljar, ravnatelj muzeja. Radionice su bile namijenjene učenicima osnovnoškolskog uzrasta, a organizirane su uz pridržavanje epidemioloških mjera u suradnji s Osnovnom školom Janka Leskovara.

Učenici su na radionicama mogli saznati nešto više o tome što je to arheologija i koji su osnovni principi istraživanja i dokumentiranja u arheologiji, a zatim su na praktičnim primjerima trebali pronaći pokretne arheološke nalaze, ispuniti dokumentacijski obrazac i skicirati pronađene fragmente keramičke posude. Potom su se okušali u rekonstrukciji keramičkih posuda lijepljenjem fragmenata.

Na kraju radionica, učenici su predstavljali svoje rezultate, a najbolje ekipe dobile su prigodne simbolične diplome. Ispunjene obrasce učenici su mogli ponijeti sa sobom, kao i rekonstruirane primjerke keramičkih posuda (replike arheoloških predmeta). Na svakoj od radionica sudjelovalo je po 19 učenika 5. razreda OŠ Janka Leskovara, a ukupno je na radionicama sudjelovalo 38 učenika u pratnji školske psihologinje Martine Jurmanović. Provedba radionica, odnosno Edukativni program Muzeja u 2020. godini sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH (kroz program muzejske djelatnosti) te sredstvima Grada Pregrade.