U prošloj godini na reciklažno dvorište u Pregradi zaprimljeno 107 tona otpada

reciklažno dvorište

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. na reciklažno dvorište u Pregradi zaprimljeno je ukupno 107.670,50 kg otpada. Najviše kilograma, točnije 32.426,00 kg otpada na glomazni otpad, zatim slijedi odbačena električna i elektronička oprema – 10.618,00, potom beton kojeg je zaprimljeno 6.740,00 kg te staklo – 6.505,00 kg, pokazalo je izvješće Niskogradnje d.o.o. koja upravlja reciklažnim dvorištem u Pregradi, a koje se našlo na dnevnom redu 30. sjednice  Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Što se tiče troškova rada, oni su prošle godine iznosili 72.314,17 kn, a odnosili su se na troškove plaće zaposlenika, sitan inventar i materijal za održavanje. U odnosu na 2019. godinu, troškovi rada smanjeni su za stavku usluga odvoza smeća i otpada.

Reciklažno dvorište jedan je od elemenata održivog gospodarenja otpadom koje počiva na principu kružnog gospodarenja otpadom, što u osnovi podrazumijeva skupljanje korisnih vrsta otpada i njihovo daljnje recikliranje, zbrinjavanje ili uporabu za dobivanje daljnjih proizvoda i sirovina.  

"Drago nam je da građani pokazuju brigu o okolišu te se nadam kako će u 2021. godini još više građana koristiti reciklažno dvorište", istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj.