Ulaganja HEP-a u 2020. godini na području Pregrade

hep logo

U 2020. godini na području grada Pregrade puno se radilo na projektima izgradnje i poboljšanja komunalne infrastrukture, s ciljem podizanja kvalitete života građana i građanki pa je tako HEP – Operator distribucijskog sustava, Elektra Zabok rekonstruirala sljedeće elektroenergetske objekte:

  1. Niskonaponsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Stipernica 1 duljine oko 3.000 m
  2. Niskonaponsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Cigrovec 2 duljine oko 700 m (naselje Strabići)
  3. Niskonaponsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Cigrovec 3 duljine oko 600 m (naselja Leskovari – Vrbanci)
  4. Niskonaponsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Pregrada Gorica 2 duljine oko 300 m (Ulica Janka Leskovara – Prema Pajdašu)
  5. Niskonaponsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Pregrada 2 Kolarija duljine oko 500 m

Također je izgrađena zamjenska transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV Mala Gora 2 s pripadajućom niskonaponskom mrežom duljine oko 2.000 m.