URBACT: U Pregradi održan međunarodni sastanak partnera na projektu „Volunteering cities“

Grad Pregrada partner je na projektu „Volunteering Cities Transfer Network“ u okviru URBACT III Programa 2014. – 2020.  Tim povodom u Pregradi je od 10. do 11. listopada 2019. održan međunarodni sastanak partnera iz osam europskih zemalja, uključujući Hrvatsku: Arcos de Valdevez iz Portugala, Altea iz Španjolske, Altena iz Njemačke, Athy iz Irske, Radlin iz Poljske, Capizzi iz Italije i Athienou, glavni partner – nositelj projekta iz Cipra.

Ovaj međunarodni sastanak bio je namijenjen razmjeni iskustava i dobre prakse, pa su se tako prvoga dana uz pomoć vodeće URBACT stručnjakinje Marie Joao Filgueiras Rauch analizirali planovi prijenosa dobre prakse koje svaki grad provodi u svojoj zajednici, dok je drugoga dana Grad Pregrada predstavio aktivnosti Urbact lokalne grupe Grada Pregrade, a koje se odnose na poticanje volonterstva, međugeneracijsku solidarnost, participaciju građana u životu zajednice te sudjelovanje lokalnih poduzetnika u rješavanju socijalnih problema na području grada Pregrade. Međunarodni gosti bili su u posjetu Dječjem vrtiću gdje im je predstavljen projekt „Mali volonteri“ kojim se promiče volonterstvo od malih nogu, a također su upoznati i s projektom „Ti i ja zajedno“ kojim se aktivno odgovara na individualne i razvojne potrebe djeteta te se okruženje vrtića prilagođava obiteljskoj kulturi djece.

Osim vrtića, gostima su svoje brojne aktivnosti i programe predstavili i drugi članovi ULG-a, Glazbena škola Pregrada, Muzej grada Pregrade, Gradska knjižnica Pregrada, GDCK Pregrada, OŠ Janka Leskovara te Srednja škola Pregrada, čijim su projektom „Fizioterapija na usluzi“ koji škola provodi s Udrugom umirovljenika Pregrada bili posebno oduševljeni.

Grad Pregrada još jednom se pokazao primjerom dobre prakse, posebice na polju izvrsne suradnje s lokalnim udrugama, organizacijama i institucijama. Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima na njihovom angažmanu i pomoći u organizaciji navedenog događanja.

Inače, u sklopu projekta predviđeno je sedam međunarodnih sastanaka tako da je svaki grad partner domaćin jednog, a po završetku projekta održat će se završni događaj u samom gradu dobre prakse, Athienou na Cipru. Sljedeći sastanak planiran je u prosincu 2019. godine u njemačkom gradu Alteni, a do tada sve partnere očekuje nastavak aktivnog rada njihovih lokalnih URBACT grupa, te provođenje lokalnih aktivnosti.