Uskoro elektronički upisi u DV Naša radost

DV Naša radost

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Odluku o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. Među vrtićima našao se i pregradski Dječji vrtić Naša radost te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora i dodjela opreme.

Naime, u srpnju 2020. godine Ministarstvo uprave objavilo je Javni poziv s ciljem uključivanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece. Projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u ukupnoj vrijednosti od 40.002.019,64 HRK, a provodi ga Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet. Projektom će se digitalizirati proces upisa u odgojne i obrazovne ustanove, što će hrvatskim građanima omogućiti upis u programe tih ustanova elektroničkim putem, odnosno omogućit će im se pokretanje jedinstvenog zahtjeva i njegovu potpunu obradu, neovisno o broju ustanova i poslovnih procesa koji su uključeni u njegovo rješavanje. Upis djece obavljat će se putem sustava e-Građani. Osim toga, projekt će omogućiti i modernizaciju sustava matičnih podataka koji se prikupljaju tijekom obrazovnog procesa te će se uspostaviti izvještajni sustav za nadležne institucije (npr. osnivače ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ministarstva i dr.).

Usluga upisa u dječji vrtić bit će dizajnirana na način da uvažava posebnosti koje je osnivač odredio kod postupka provođenja upisa (primjerice, posebni kriteriji, prednosti pri upisu i sl.). Upisi u programe koje odgojno-obrazovne ustanove nude građanima (od ranog i predškolskog odgoja, osnovno i srednjoškolskog obrazovanja, u učeničke domove ili programe obrazovanja odraslih, do prijava na visokoškolske ustanove) zahtijevaju od građana prikupljanje određenih dokumenata koji izdaju razna tijela javne vlasti (rodni list, uvjerenje o prebivalištu, potvrde o zaposlenju i visini primanja, zdravstveni podaci i dr.). Budući da se ovdje radi o podacima koje razne javnopravne institucije već imaju u svojim sustavima, potrebno je povezati te sustave i time građanima omogućiti dohvat potrebnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno rasteretiti ih fizičke dostave dokumenata.