Završili radovi asfaltiranja na području MO Sopot

Završili su radovi asfaltiranja dionica na području Mjesnog odbora Sopot. U sklopu projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada u Mjesnom odboru Sopot asfaltirano je ukupno 750 m nerazvrstanih cesta i to slijedeće dionice:

  1. nerazvrstana cesta S-15 S2- Odvojak Bedeniković Franjo 250 m,
  2. nerazvrstana cesta S-21.1.1 Odvojak Mesiček 250 m,
  3. nerazvrstana cesta S-25.1.1. Ž2117- Filipčić 250 m.

Na području mjesnog odbora uređena su i dva autobusna stajališta na kolniku županijske ceste ŽC2117, nedaleko od križanja s nerazvrstanom cestom Pavlovec Pregradski.  Radove na uređenju je izvela Niskogradnja d.o.o. u ukupnoj vrijednosti  13.447, 07 kn. Financijska sredstva za prethodno navedene radove je u cijelosti osigurao Grad Pregrada.