Odgojno- obrazovne ustanove na području grada

Dječji vrtić „Naša radost“, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada

tel/faks: 049 377 489

e-mail; info@dv-nasaradost.pregrada.hr

Osnovna škola Janka Leskovara, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada

Tel/tajništvo: 049/376-114 , fax: 049/377-522

e-mail: ured.ospregrada@skole.hr

Srednja škola Pregrada,Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada

Tel/tajnišvo - 049 / 382 – 150

E-mail : ss-pregrada@kr.t-com.hr

Glazbena škola Pregrada, Ljudevita Gaja 34, 49218 Pregrada

Tel/fax: +385 49 377 234

E-mail: glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Učenički dom