Osnovno obrazovanje

osnovnoskolstvo

Osnovno školsko obrazovanje podijeljeno je na 5 područnih škola u Kostelu, Sopotu, Stipernici, Benkovu i Gorjakovu te na Osnovnu školu Janka Leskovara u naselju Pregrada. Na području grada Pregrade nalazi se još i područna škola Vinagora koja spada pod Osnovnu školu Desinić. U osnovnom školstvu broj učenika stagnira već nekoliko godina, s tim da područne škole bilježe tendenciju pada.

OŠ Janka Leskovara

Adresa: Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada
Telefon – tajništvo: 049/376-114 , fax: 049/377-522
E-mail: ured.ospregrada@skole.hr

Ravnateljica: Zdravka Žiger
Telefon: 049/301-217

http://os-pregrada.skole.hr/

Brzi pristup