Ostali projekti

2014.
NAZIV PROJEKTA FAZA PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA
Dogradnja i rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Pregradi završen 47.875,00 kn Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti
Izgradnja Područne škole u Stipernici završen 385.113,21 kn Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti, Krapinsko-zagorska županija
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta završen 682.386,38 kn Krapinsko-zagorska županija
Modernizacija vinskih cesta završen 903.734,25 kn Min. reg. razvoja i fondova EU
Izgradnja autobusnih stajališta završen 50.736,94 kn Krapinsko-zagorska županija
Mladi za Pregradu Pregrada za mlade završen 30.500,00 kn Min. socijalne politike i mladih
Otvoreni grad završen 187.371,08 kn Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Ulaganja u infrastrukturu poslovne zone završen 98.593,75 kn Krapinsko-zagorska županija
Zamjena stolarije na upravnoj gradskoj zgradi završen 200.818,00 kn Min. gospodarstva, Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti
2015.
NAZIV PROJEKTA FAZA PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA
Dogradnja i rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Pregradi završen 164.125,28 kn Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti
Izgradnja Područne škole u Stipernici i izgradnja pripadajućeg igrališta završen 802.973,49 kn Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti, Krapinsko-zagorska županija, Min. reg. razvoja i fondova EU
Uređenje dječjih igrališta završen 157.268,75 kn Min. reg. razvoja i fondova EU
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 173.750,00 kn Krapinsko-zagorska županija
Mladi za Pregradu Pregrada za mlade završen 62.408,50 kn Min. socijalne politike i mladih
2016.
NAZIV PROJEKTA FAZA PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA
Otkup spomeničke građe ljekarničke zbirke Thierry završen 100.000,00 Ministarstvo kulture, Grad Pregrada
Volonterski centar VolontirAJMO završen 130.000,00 kn Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
2017.
NAZIV PROJEKTA FAZA PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA
Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti završen 596.698,63 kn Ministarstvo turizma
Sanacija klizišta Pregrada Vrhi završen 281.323,00 kn MRRFEU -Program održivog razvoja lokalne jedinice
Asfaltiranje ulice A. Thierry završen 121.134,16 kn Ministarstvo graditeljstva
2018.
NAZIV PROJEKTA FAZA PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA IZVORI FINANCIRANJA
Sanacija klizišta ceste K – 2-D206 – Zad. Dom – Sv. Štefan – Novaki – Plemenšćina završen 140.000,00 kn Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Izgradnja igrališta u Cigrovcu završen 322.455,00 kn MRRFEU - Program podrške regionalnom razvoju
Implement  završen 10.422.112,50 kn Obzor 2020
LOCAL4GREEN završen 15.075.000,00 kn Interreg Mediteran 2014.-2020
Uzmi pare i napravi nešto za mlade završen 54.000,00 kn Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Povećanje materijalnih uvjeta dječjeg vrtića „Naša radost Pregrada“ završen 297.818,75 kn Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
2019.
Sanacija klizišta završen 913.390,47 kn Hrvatske vode
Izgradnja punionice za el. vozila završen 73.248,75 kn Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Smart city u provedbi 441.250,00 kn Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju u provedbi 1.500.000,00 kn Švicarsko-hrvatski program suradnje
2020.
Sanacija klizišta završen 1.516.638,58 kn Hrvatske vode
Izrada projekne dokumentacije za kuriju Janka Leskovara završen 162.250,00 kn Ministarstvo kulture
Modernizacija nerazvrstane ceste Pl13-Sveta Ana-Križ-Papeži-spoj Kostel Bregi-K2 završen 495.172,50 kn Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Izgradnja nogoistupa i autobusnog ugibališta Sopot u provedbi  398.398,75 kn Županijska uprava za ceste
Igradnja teniskih terena u Pregradi u provedbi  845.139,97 kn Crowdfunding kampanja
Gradski program za mlade završen 146.520,00 kn Ministarstvo demografije (SDU za demografiju i mlade)

Brzi pristup