Podnošenje zahtjeva

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Pregradi:

 • pisanim putem na adresu:
  Grad Pregrada
  Josipa Karla Tuškana 2
  49 218 Pregrada
 • putem elektroničke pošte: petra.vdovic@pregrada.hr
 • telefaksom na broj:
  049/376-132
 • telefonom na broj:
  049/376-052

Zahtjeve možete preuzeti na linku Obrasci za građane.

Brzi pristup