Rad za opće dobro

Objavljeno Sri, 29/07/2015 - 08:00
pregrada

U skladu s člankom 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i člankom 24. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 7/18, 26/19 i 51/20), radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, bez naknade.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.  

Neodazivanjem korisnika na sudjelovanje o obavljanju rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu naknadu iz socijalne skrbi u skladu s člankom 39. Zakona.

Brzi pristup