Socijalna skrb

a

Odlukom  o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik KZŽ, br. 7/18, 26/19, 51/20 i 9/22) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pregrada, korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada. Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih Odlukom obavljaju Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, Povjerenstvo za socijalnu skrb i Gradonačelnik Grada Pregrade.

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22,119/22)

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI prema Odluci:

 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, 
 2. pravo na jednokratnu naknadu,
 3. pravo na naknadu za novorođeno dijete,
 4. pravo na naknadu troškova prijevoza,
 5. pravo na naknadu za školovanje – stipendije i financijske potpore,
 6. pravo na naknadu troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole,
 7. pravo na grobno mjesto,
 8. drugi oblici naknada.

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade čine:

 1. Marija Golub, predsjednica Povjerenstva (Grad Pregrada),
 2. Nikolina Šoštarić Tkalec, članica (Grad Pregrada),
 3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada),
 4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada),
 5. Vesna Zajec, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada),
 6. Vesna Liber, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić),
 7. Tanja Antonić, članica.

Za dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava iz socijalne skrbi možete se obratiti putem e-maila nikolina.sostaric@pregrada.hr.

 

Brzi pristup