Stanovništvo

Kretanje broja stanovnika Grada Pregrade

Broj stanovnika na području grada Pregrade se smanjuje sukladno trendu smanjenja na razini Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske. Na području Pregrade prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine živi 5927 stanovnika. Prosječna naseljenost područja iznosi 87,85 stanovnika na km2.

Od 1948. godine broj stanovnika je u stalnom padu i gotovo se prepolovio. Najveći pad stanovništva zabilježen je između 1953. i 1961. godine zbog emigracije uvjetovane gospodarskim razlozima. Na kretanje ukupnog broja stanovnika grada Pregrade vrlo negativno se odražava prirodno kretanje stanovnika (niski natalitet i visoki mortalitet) i prostorna pokretljivost stanovnika (migracije). Kada se radi o iseljavanju, stanovništvo s područja Pregrade najčešće seli u Zagreb, a rjeđe u druge dijelove županije.

 

Kretanje broja stanovnika Grada Pregrade                                                              1857. - 2021.

Godina

Broj stanovnika

Naselje Pregrada

1857.

7826

428

1869.

8782

617

1880.

9636

635

1890.

10282

644

1900.

10733

641

1910.

11768

763

1921.

10933

625

1931.

11417

665

1948.

11878

743

1953.

11289

819

1961.

10077

950

1971.

8900

1 003

1981.

8047

1 111

1991.

7391

1 391

2001.

7165

1 654

2011.

6594

1828

2021. 5927 1870

 Kretanje broja stanovnika Grada Pregrade 1857. - 2021., izvor: DZS

Iz tabele koja daje usporedni prikaz ukupnog broja stanovnika po godinama za cijelo područje Grada Pregrade i samo naselje Pregrada, vidljivo je da naselje Pregrada bilježi konstantni porast broja stanovnika kroz godine. Središnje funkcije naselja Pregrade, njegova socijalna i komunalna infrastruktura, odnosno urbani sadržaji koji omogućuju višu razinu kvalitete življenja u odnosu na ostala naselja, privlačan su razlog za doseljavanje, poglavito stanovništva iz okolnih ruralnih naselja. Kada govorimo o stopama rasta između popisa stanovništva, na temelju podataka dolazimo do zaključka da u ruralnim dijelovima dolazi do opadanja broja stanovnika, koje je dijelom posljedica migracije u samo naselje Pregrada, ali najvećim dijelom uzrokovano mortalitetom i kontinuiranim starenjem stanovništva, koje je karakteristično za državnu i županijsku razinu.

STOPA RASTA STANOVNIŠTVA GRADA PREGRADE 1991.-2001. I 2001.-2011.

Br.

NASELJE

1991.

2001.

Stopa rasta 1991. - 2001.

2011.

Stopa rasta          2001. - 2011.

aps.

%

aps.

%

aps.

%

aps.

%

aps.

%

1.

Benkovo

402

5,4

359

5

-43

-10,7

326

5

-33

-9,2

2.

Bregi Kostelski

351

4,7

337

4,7

-14

-4

269

4,1

-68

-20,2

3.

Bušin

244

3,3

229

3,2

-15

-6,1

139

2,1

-90

-39,3

4.

Cigrovec

625

8,5

533

7,4

-92

-14,7

414

6,3

-119

-22,3

5.

Donja Plemenščina

144

1,9

125

1,7

-19

-13,2

138

2

13

10,4

6.

Gabrovec

91

1,2

74

1

-17

-18,7

59

0,9

-15

-20,3

7.

Gorjakovo

442

6

391

5,5

-51

-11,5

344

5,2

-47

-12

8.

Gornja Plemenščina

321

4,3

316

4,4

-5

-1,6

273

4,1

-43

-13,6

9.

Klenice

132

1,8

109

1,5

-23

-17,4

80

1,2

-29

-26,6

10.

Kostel

164

2,2

149

2,1

-15

-9,1

137

2

-12

-8,1

11.

Kostelsko

300

4,1

254

3,5

-46

-15,2

244

3,7

-10

-4

12.

Mala Gora

210

2,8

200

2,8

-10

-4,8

169

2,6

-31

-15,5

13.

Marinci

175

2,4

157

2,2

-18

-10,3

118

1,8

-39

-24,9

14.

Martiša Ves

35

0,5

19

0,3

-16

-45,7

19

0,3

0

0

15.

Pavlovec Pregradski

224

3

228

3,2

4

1,8

229

3,5

1

0,4

16.

Pregrada

1.391

18,8

1.654

23,1

263

18,9

1.828

27,8

174

10,5

17.

Sopot

347

4,7

344

4,8

-3

-0,9

330

5

-14

-4

18.

Stipernica

207

2,8

209

2,9

2

1

172

2,6

-37

-17,7

19.

Svetojurski Vrh

222

3

214

3

-8

-3,6

166

2,5

-48

-22,4

20.

Valentinovo

186

2,5

169

2,4

-17

-9,1

163

2,5

-6

-3,6

21.

Velika Gora

142

1,9

125

1,7

-17

-12

86

1,3

-39

-31,2

22.

Vinagora

75

1

62

0,9

-13

-17,3

41

0,6

-15

-24,2

23.

Višnjevec

195

2,6

198

2,8

3

1,5

174

2,6

-24

-12,1

24.

Vojsak

171

2,3

161

2,2

-10

-5,8

157

2,4

-4

-2,5

25.

Vrhi Pregradski

411

5,6

412

5,8

1

0,2

395

6

-17

-4,1

26.

Vrhi Vinagorski

184

2,5

137

1,9

-47

-25,5

124

1,9

-13

-9,5

UKUPNO

7.391

100

7.165

100

-226

-3,1

6594

100

-571

-8

 Stanovništvo po naseljima i stope rasta 1991.-2001. i 2001.-2011., izvor DZS (sinteza podataka)

 

Migracijski pokazatelji pokazuju da se najčešće radi o migracijama unutar područja Pregrade, i to iz okolnih ruralnih naselja u samo naselje Pregrada, koje je zbog navedenih prednosti i neujednačenog razvoja okolnih naselja privlačnije za većinu mlađeg stanovništva, koje nije zaposleno u poljoprivrednim djelatnostima, ali i percepcija Grada Pregrade kao mirnog i poželjnog mjesta za obiteljski život.

 

Ukupan broj

Od rođenja stanuju           u istom naselju

Svega doseljenih

Doselili iz drugog naselja s područja Pregrade

Doselili iz drugog grada KZŽ

Iz druge županije

6594

3821

2540

1236

906

391

3255 (muškaraca)

2339

799

374

245

177

3339 (žena)

1482

1741

862

661

214

Migracije na području Grada Pregrade, izvor: gradski podaci

 

Struktura stanovništva Grada Pregrade

Dobno - spolna struktura stanovništva odražava društveno - gospodarsku situaciju, kao i političke prilike u prošlosti. Ona je temelj za razumijevanje daljnjih mogućnosti reprodukcije stanovništva i pruža nam neke važne činjenice na temelju kojih je moguće planiranje gospodarskog razvoja neke države, grada ili općine.

Najveći broj stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2021. godine zabilježen je u dobnim skupinama 55-59, 50-54 i 45-49 te u dobnoj skupini 25-29, što u odnosu na popis iz 2011. godine predstavlja pomak za nekoliko statističkih intervala (2011. godine najveći broj stanovnika bio je u dobnim skupinama 35 – 39 i 40 - 44 godine). Odnos žena i muškaraca u tim skupinama preteže u korist muškaraca. Ukupno, po popisu iz 2021. godine u Pregradi ima 51% žena i 49% muškaraca (3.032 žena i 2.895 muškaraca).

 

Brzi pristup