bebe

Danas, 1. rujna,  u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održan je četvrti prijem beba u  2015. godini. U organizaciji Grada Pregrade održan je prijem za 8 novorođenčadi i njihove obitelji.
Članovi gradske uprave na ovom malom domjenku upoznali su najmlađe članove naše zajednice te ujedno zaželjeli puno zdravlja, ljubavi i obiteljskog sklada. 
Gradonačelnik Marko Vešligaj, u sklopu prijma dodijelio je novčanu pomoć za naše najmlađe u iznosu od 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

Više

Danas, 30. lipnja,  u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održan je treći prijem beba u  2015. godini. U organizaciji Grada održan je prijem za 10 novorođenčadi i njihove obitelji.
Članovi gradske uprave na ovom malom domjenku upoznali su najmlađe članove naše zajednice te ujedno zaželjeli puno zdravlja, ljubavi i obiteljskog sklada. 
Gradonačelnik Marko Vešligaj, u sklopu prijma dodijelio je novčanu pomoć za naše najmlađe u iznosu od 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

Više

Danas, 28. travnja,  u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održan je drugi prijem beba u  2015. godini. U organizaciji Grada održan je prijem za 12 novorođenčadi i njihove obitelji.
Članovi gradske uprave na ovom malom domjenku upoznali su najmlađe članove naše zajednice te ujedno zaželjeli puno zdravlja, ljubavi i obiteljskog sklada. 
Gradonačelnik Marko Vešligaj, u sklopu prijma dodijelio je novčanu pomoć za naše najmlađe u iznosu od 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

Više