grad Pregrada

U Dječjem vrtiću Naša Radost 10. lipnja 2016. godine obilježen je 6. Energetski dan Krapinsko-zagorske županije. Manifestaciju su otvorila djeca iz DV Naša Radost izvedbom eko himne, a nastavljena je govorima ravnateljice DV Naša Radost Gordane Krizmanić, ravnatelja Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske Julija Domca, gradonačelnika Marka Vešligaja i župana Željka Kolara.

Više
Večeras 10.lipnja 2016. godine u 18 sati na Trgu Gospe Kunagorske Glazbena škola će za kraj školske godine održati veliki završni koncert. Time ujedno i počinje uvod u kulturno ljeto u Pregradi.
U subotu 18.06. s početkom u 19 sati u Galeriji gradskog muzeja koncert će održati Duo Nestorović – Peteh koji će nam dočarati ljepote barokne glazbe. 
Nakon toga očekuje nas nešto posebno – Jazz!
Više
Nakon prilagođavanja mjerno-upravljačkih ormara sa tehničkim normativima i uvjetima elektrodistribucije, na pojedinim trafo-stanicama iz kojih se napajanju dijelovi javne rasvjete pojavili su se tehnički problemi. 
Više

Počela je provedba radova konsolidacije i sanacije južnog zida sjevernog krila palasa Starog grada Kostela. Financirani su preko Redovnih programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH za 2015. godinu. Sredstva odobrena za ovu fazu sanacije iznose 120.000,00 kn. Radove provodi tvrtka s licencom za rad na kulturnim dobrima Bel-Bau d.o.o. iz Bjelovara, a vodi Služba za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda.  Za 2016. godinu iz istog programa Ministarstva kulture je osigurano 200,000,00 kn za daljnje radove.

Više
Nakon prilagođavanja mjerno-upravljačkih ormara sa tehničkim normativima i uvjetima elektrodistribucije, na pojedinim trafo-stanicama iz kojih se napajanju dijelovi javne rasvjete pojavili su se tehnički problemi. 
Više

Dana 06. svibnja 2016. godine, uvođenjem izvođača u posao, započeli su radovi na cjelokupnoj obnovi državne ceste D206 između Pregrade i Huma na Sutli, u duljini zahvata od otprilike 3,5 kilometara. Hrvatske ceste d.o.o., kao investitor, ugovorile su izvođenje radova sa Zajednicom ponuditelja, tvrtkama Zagorje gradnja d.o.o. i Viaduktom d.d., u vrijednosti od 13.689.667,09 kuna (bez PDV-a). Razlog pokretanja radova je postojeće stanje dionice koja ne zadovoljava sve aspekte potrebne za sigurnost prometovanja na državnoj cesti.

Više

Svečano i veselo je jučer 07. lipnja 2016. godine na Dječjem vrtiću "Naša Radost" podignuta ZELENA ZASTAVA, simbol statusa MEĐUNARODNE EKO ŠKOLE, ODNOSNO EKO VRTIĆA . Mnogim uzvanicima , roditeljima i djeci, nakon himne, pozdravnim se riječima obratila ravnateljica vrtića Gordana Krizmanić, a potom i gradonačelnik Marko Vešligaj. Zelenu zastavu donijela su djeca vrtićke eko – patrole i djevojčice Nika Petek i Ana Kos, a podigli je kumovi Vedran Krog (poduzeće ULTIMA d.o.o. Pregrada) i Julije Fišter (KUNA_GORA z.z. Pregrada).

Više

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske organizira u petak, 10. lipnja 2016. godine s početkom u 10 sati u Pregradi u prostorijama Dječjeg vrtića "Naša Radost" obilježavanje 6. Energetskog dana Krapinsko-zagorske županije.

Više

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sklopljeni su ugovori o financiranju izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu triju osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije - za Osnovnu školu Janka Leskovara Pregrada, Osnovnu školu Hum na Sutli i Osnovnu školu Đurmanec. Osnovna aktivnost je izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na razini glavnog projekta koja će detaljno opisati mjere energetske učinkovitosti i njihovu provedbu na postojećim objektima u cilju postizanja maksimalnih energetskih ušteda.

Više
Obavještavamo građane da će se u periodu od 06.06.2016. do 15.07.2016. godine izvoditi radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete u Pregradi u sklopu projekta "Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja" (u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). 
U prvoj fazi radova za 2016. godinu demontirati će se stare i montirati ukupno 125 novih svjetiljki na slijedećim lokacijama :
⦁ Valentinovo - Bežanec  
Više

Stranice