javna nabava

Naručitelj: GRAD PREGRADA je objavio dana 05.02.2020. godine  "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Opskrba električnom energijom, broj objave: 2020/S 0F2-0005042.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Više

Grad Pregrada objavio je u četvrtak, 6. rujna 2018. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: : Energetska obnova Upravne zgrade Grada Pregrade i zgrade turističke zajednice, u EOJN, broj objave: 2018/S 0F2-0024156.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Više

Naručitelj: GRAD PREGRADA je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, broj objave: 2018/S 0F2-0019510.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje 

Više

Grad Pregrada objavio je "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u EOJN, broj objave: 2018/S 0F2-0007288

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Više