novorođeno dijete

Ilustracija dijete

Grad Pregrada i Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopili su 19. studenoga 2020. godine Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, kojim je Grad Pregrada uključen u sustav e-Novorođenče. Time je Grad Pregrada omogućio roditeljima podnošenje zahtjeva za pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete online preko aplikacije e-Novorođenče, odnosno prilikom upisa djeteta u matičnom uredu.

Više