projekti

Sanacija klizišta Pregrada Vrhi

Sanacija cestovne infrastrukture odnosno klizišta Vrhi Pregradski koje onemogućuje normalan razvoj poduzetništva i poljoprivrede te otežava dostupnost stanovnicima i javnim službama. Navedenim projektom saniralo bi se 70 m ceste te 4.550 m2 zelene površine. Osam kućanstava više nije ugroženo navedenim klizištem Sanirano je klizište i cesta je osposobljena za normalno prometovanje naseljem, te sam kućanstava više nije ugroženo navedenim klizištem.

Vrijednost projekta: 285.942,50 kn

Više
  • Izgradnja šumske ceste Sopot- Vinagora- S2- V32; ukupna vrijednost projekta: 1.454.054,79 kn (sufinanciran sredstvima EU 100%),
  • Izgradnja reciklažnog dvorišta za područje Grada Pregrade; ukupna vrijednost projekta: 1.749.251,01 kuna (sufinanciran sredstvima EU 85%),
Više

Izgradnja EKO bazena

Izgradnja kulturnog centra

Više