radovi

Završili su radovi na uređenju Poduzetničke zone u Pregradi, koji su obuhvaćali izgradnju nogostupa kao sastavnog dijela ceste u zoni, izgradnju javne rasvjete te drvoreda.

Više

Ovog tjedna završili su radovi na sanaciji krovišta stambeno- poslovne zgrade na adresi Vinagora 13. Navedena zgrada koristi se dijelom za potrebe Hrvatske pošte, a dijelom Mjesnog odbora Vinagora. Radovi su ugovoreni u ožujku 2020. godine, a iste je izvodio ZAGORJE GRADNJA u vlasništvu Ivana Škreblina iz Svetog Križa Začretja. Izvođač je odabran sukladno provedenom postupku jednostavne nabave,a ukupna vrijednost izvedenih radova je 91.450 kuna.

Više