stalna služba

Unatoč mnogobrojnim nastojanjima i inicijativama Grada Pregrade prema Ministarstvu pravosuđa za osnivanjem u Pregradi Stalne službe Općinskog suda u Zlataru, ministar pravosuđa je 6. studenoga 2018. godine donio Odluku o osnivanju stalnih službi Općinskog suda u Zlataru, kojom se, uz dosadašnje Stalne službe u Zaboku i Krapini, osnivaju Stalne službe u Donjoj Stubici i Klanjcu.

Više