zagorski puran

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su kupnja opreme za valjenje malih purića te kupnja materijala za ogradu za ograđivanje prostora u svrhu držanja zagorskog purana.

Više