Unutarnja kontrola

Odlukom o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti imenovan je
Krunoslav Golub, mag.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 049/ 376-052

E- mail: krunoslav.golub@pregrada.hr

 

PODNOŠENJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI

Sukladno članku 26. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20 I članku 29. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj. 6/13, 17/13 i 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22, 40/23) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Omogućuje se podnošenje predstavki i pritužbi

  • podnošenje predstavki i pritužbi putem pošte
  • putem knjige za pritužbe dostupne u prostorijama Grada Pregrade, ured administrativne tajnice, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade
  • usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe
  • elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: grad@pregrada.hr

Brzi pristup