Ustanove

Dječji vrtić „Naša radost“, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada

tel/faks: 049 377 489

e-mail; info@dv-nasaradost.pregrada.hr

Osnovna škola Janka Leskovara, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada

Tel/tajništvo: 049/376-114 , fax: 049/377-522

e-mail: ured.ospregrada@skole.hr

Srednja škola Pregrada,Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada

Tel/tajnišvo - 049 / 382 – 150

E-mail : ss-pregrada@kr.t-com.hr

Muzej Grada Pregrade, Trg Gospe Kunagorske 3, 49 218 Pregrada

Gradska knjižnica Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3, 49 218 Pregrada

tel. 049/376-111

fax. 049/300208

e-mail: knjiznica-pregrada@kr.t-com.hr

Glazbena škola Pregrada, Ljudevita Gaja 34, 49218 Pregrada

Tel/fax: +385 49 377 234

E-mail: glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Učenički dom