Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada, Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu, Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog.

Više

Završili su radovi u sklopu najveće investicije Grada Pregrade u 2016. godini, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Temeljem navedene investicije Grada asfaltirano je ukupno oko 7,5 kilometara nerazvrstanih cesta. Za projekt asfaltiranja Grad se dugoročno zadužio putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od dva i pol milijuna kuna na šest godina, a dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od trideset posto cijene radova.

Više

Obavještavaju se građani i građanke s područja Grada Pregrade da će se 05.12.2016 vršiti odvoz GLOMAZNOG OTPADA

Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Prilikom prijave trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rame od bicikla, madraci i sl.).

Više

Počinje Advent, Božić je sve bliže, a vrijeme došašća će ove godine biti bogato zanimljivim kulturnim i društvenim događanjima i manifestacijama za djecu i odrasle.

Više

Završili su radovi asfaltiranja dionica na području Mjesnog odbora Sopot. U sklopu projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada u Mjesnom odboru Sopot asfaltirano je ukupno 750 m nerazvrstanih cesta i to slijedeće dionice:

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.