Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestana ( Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta St7-St6-Benci-Vinagorski Vrhi-S13 i G13-G12-Odvojak-Glogovec.
Više
Udruga gradova objavila je interaktivnu vizualizaciju proračuna svih gradova, općina i županija za razdoblje 2010.-2015. godine u cilju povećanja transparentnosti proračuna jedinica lokalne i područne samouprave.
Više
Od 25. srpnja 2016. godine sa radom u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti u  Gradu Pregradi započinje Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i upravljanje gradskom imovinom, Marija Marjanović, mag.iur. 
Poslovi koje će obavljati sukladno opisu radnog mjesta:
Više
Dana 25.07. 2016. godine s početkom u 11 sati u pregradskoj župnoj crkvi Blažene Djevice Marije održana je pogrebna misa za mons. Branka Ivanjka. Nakon mise uslijedila je počasna povorka te ukop u svećeničku grobnicu na gradskom groblju u Pregradi. Okupilo se mnoštvo građana i građanki iz Pregrade ali i ostalih dijelova Hrvatske.
Više

Turistička zajednica grada Pregrade i Grad Pregrada pripremaju turističku kartu grada koja će biti predstavljena u sklopu manifestacije "Branje grojzdja" ove jeseni.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.