Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2015.g. raspisan je 02.02.2015. godine. Udruge sa područja Pregrade mogle su prijaviti svoje projekte zaključno do 04.03.2015. g.  te ostvariti financijsku potporu po pojedinom projektu od minimalno 1.000,00 kuna do  maksimalno 8.000,00 kuna.
Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva   izvršilo  je procjenu  projekata te donijelo odluku o visini financijske potpore. Financijsku potporu ostvarilo je 14 udruga, te je dodijeljeno ukupno 42.700,00 kn.

Više

Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade obilježilo je Dan planeta Zemlje radno. Zajedno s prijateljima iz školskih klupa  započeli  su  uređenje dječjih sprava i klupica u dječjem parku Kuna- parku nanošenjem novog sloja boje. Želje za radom i dječjeg smijeha nije nedostajalo.               
Bojanje sprava i klupa u Kuna-parku prva je u nizu aktivnosti uređenja parka iz Plana i programa DGV. 

Više

Prošle godine započeti su radovi na izgradnji poslovne građevine - proizvodnog pogona za strojnu obradu materijala -tvrtke "Barić alatničarstvo" vl. Ivo Barić, Hum na Sutli, u poslovnoj zoni Pregrada.
Ova investicija značajna je jer je prva nakon nekoliko godina "zatišja" u gradnji poslovnih objekata u Pregradi, a sve uzrokovano teškom gospodarskom situacijom. Stoga nas posebno raduje ovo ulaganje vrijedno 4 miliona kn kao uvod u, vjerujemo, poboljšanje poslovne klime i najava daljnjih investicija, a to znači i zapošljavanja.

Više

Grad Pregrada temeljem točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade, pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Gradskog programa za mlade Grada Pregrade sa danom 23. travnja 2015. godine.

Rok za dostavu primjedbi i mišljenja na predloženi nacrt Gradskog programa za mlade Grada Pregrada je 15. svibanj 2015. godine.

Više

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade donijelo je Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

U prilogu se nalazi Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

 

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.