Radovi na uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Započela je zadnja etapa radova na uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, za koje su mjesni odbori dostavili podatke i na kojima je napravljen uviđaj od strane komunalnog redarstva grada i izvođača radova. 
U ovoj, posljednjoj etapi za 2015. godinu, provode se radovi na sanaciji i popravku makadamskih cesta po mjesnim odborima, koje su oštećene prilikom posljednjeg jakog kišnog razdoblja. 
Gradonačelnik Grada Pregrade iskoristio je dobre vremenske uvjete te obišao mjesta gdje su se izvodili radovi na području MO Plemenšćina, MO Bušin, MO Kostel i MO Sopot.
Izvršene radove izvela je Niskogradnja d.o.o., na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, koji se odnosi na cijelo područje Pregrade, a trajati će do 15. studenog.