JAVNI POZIV za dodjelu nagrada za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Objavljeno Sri, 29/06/2022 - 11:45
pregrada

Temeljem članka 23. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, 8/21 i 24/22), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nagrada za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

PRAVO NA NAGRADU GRADA PREGRADE za izvanredna postignuća za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima prema propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Hrvatskog školskog športskog saveza ( HŠŠS) i međunarodnim natjecanjima ostvaruju:

• učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade u pojedinačnim natjecanjima za:


I. mjesto 1.000,00 kn


II. mjesto 800,00 kn


III. mjesto 600,00 kn.

• učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade u timskim-ekipnim natjecanjima (tri i više učenika) za:


-         

I. mjesto 350,00 kn po učeniku


-         

II. mjesto 300,00 kn po učeniku


-         

III. mjesto 250,00 kn po učeniku

• učenici osnovnih i srednjih škola za sportska natjecanja u pojedinačnim sportovima za:


I. mjesto 1.000,00 kn


II. mjesto 800,00 kn


III. mjesto 600,00 kn.

• Osnovna škola Janka Leskovara i Srednja škola Pregrada:

- u ekipnim (tri i više učenika) sportovima, čija je ekipa osvojila neko od I.-III mjesta e:

1.000,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo troje do petero učenika

1,500,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo šestero do devetero učenika

2,000,00  kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo desetero i više učenika)

 

• Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada za glazbena natjecanja čiji su učenici na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži i /ili na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili neku od I.-III. nagrade


a)     

u pojedinačnim natjecanjima za:


I. mjesto 1.000,00 kn


II. mjesto 800,00 kn


III. mjesto 600,00 kn.


b)     

u ekipnim natjecanjima ( tri i više učenika) - jednokratno školi u iznosu 1.500,00 kn po ekipi koja je osvojila neku od I.-III. nagrade

• Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada i Glazbena škola Pregrada čiji su učenici  bili pozvani na državnu smotru Lidrano i /ili na nekom drugom državnom ili međudržavnom natjecanju (nisu organizirana prema propozicijama AZOO i ASOO) osvojili neko od I.-III. mjesta, odnosno neku od I.-III. nagrade dodijelit će se 2. 000,00 kn

• mentori Osnovne škole Janka Leskovara, Srednje škole Pregrada i Glazbene škole Pregrada koji su pripremali učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade dodijelit će se novčana nagrada sukladno osvojenoj nagradi njihovih učenika i to: za I. mjesto 300,00 kn, za II. mjesto 250,00 kn, za III. mjesto 200,00 kn

• korepetitori Glazbene škole Pregrada koji su pratili učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade dodijelit će se novčana nagrada u iznosu 200,00 kn

studenti koji su osvojili Rektorovu nagradu, Dekanovu nagradu ili drugo priznanje na razini visokog učilišta, sudjelovali na studentskoj Olimpijadi, objavili znanstveni ili stručni rad u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji ostvaruju pravo na novčanu nagradu 500,00 kn

 učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade, koji su na županijskim i regionalnim pojedinačnim natjecanjima osvojili:

1. mjesto – ostvaruju pravo na naknadu od 500,00 kn

2. mjesto – ostvaruju pravo na naknadu od 400,00 kn

3. mjesto - ostvaruju pravo na naknadu od 300,00 kn

• učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade, koji su na županijskim i regionalnim timskim-ekipnim natjecanjima osvojili:

1. mjesto – ostvaruju pravo na naknadu od 250,00 kn po učeniku

2. mjesto – ostvaruju pravo na naknadu od 200,00 kn po učeniku

3. mjesto - ostvaruju pravo na naknadu od 150,00 kn po učeniku.

• učenicima Osnovne škole Janka Leskovara koji su svih osam razreda završili s prosjekom ocjena 5,0 dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn

• učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili s prosjekom 5,0 dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn

• učenici srednjih škola i studenti koji su tijekom školske/akademske godine ostvarili najmanje 25 volonterskih sati u volonterskim aktivnostima koje su se održale na području grada Pregrade i koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo) ostvaruju pravo na nagradu 300,00 kn.

DOSTAVA PODATAKA

Podatke o učenicima s prebivalištem na području grada Pregrade, mentorima i korepetitorima, školama dostavljaju Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada, druge osnovne i srednje škole čiji polaznici su učenici s prebivalištem na području grada Pregrade te učenici i studenti osobno.

Učenici i studenti koji imaju navršenih 18 godina, podatke i potvrde o sudjelovanju u volonterskim aktivnostima, odnosno stjecanju neformalnog obrazovanja (Youthpass ili drugo) dostavljaju osobno, odnosno za učenike i studente koji nisu navršili 18 godina dostavljaju ih njihovi roditelji, staratelji, skrbnici.

Za učenike je potrebno dostaviti sljedeće podatke:
ime i prezime

adresa prebivališta

broj telefona

broj žiro računa

naziv i adresa škole

razred

dokaz o izvanrednom postignuću

ime i prezime mentora/ korepetitora.

Za studente je potrebno dostaviti sljedeće podatke:


ime i prezime

adresa prebivališta

broj telefona

broj žiro računa

naziv i adresa visokog učilišta

dokaz o izvanrednom postignuću
i
me i prezime mentora/ korepetitora.

Za škole, mentore i korepetitore je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

ime i prezime/naziv škole

broj žiro računa

dokaz o izvanrednom postignuću

ime i prezime učenika/studenta koji su postigli izvanredno postignuće.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijavu je potrebno dostaviti osobno u prijemni ured Grada Pregrade (soba br. 15) ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PREGRADA, JOSIPA KARLA TUŠKANA 2, 49218 PREGRADA ili e-mailom na grad@pregrada.hr s naznakom Prijava na Javni poziv za izvanredna postignuća učenika/studenata.

Krajnji rok za podnošenje prijave za JAVNI POZIV za dodjelu nagrada za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. je do 6. srpnja 2022.

Grad Pregrada može zatražiti i dopunu određene dokumentacije ili obrazloženje prijave  u kojem slučaju je potrebno da traženo bude dostavljeno u roku 2 dana od primitka zahtjeva Grada.

 

DODJELA NAGRADA

Nagrade će se učenicima i studentima dodijeliti na dan organiziranog prijema Gradonačelnika.

Nagrade će se Osnovnoj školi Janka Leskovara, Srednjoj školi Pregrada, Glazbenoj školi Pregrada, mentorima i korepetitorima isplatiti izravno na njihov žiro račun.

 

PROČELNICA

Marija Marjanović, mag. iur., v.r.

Prilozi
Prilog Size
Javni poziv - nagrade.docx 47.54 KB
Natječaji arhiva

Brzi pristup