JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023.

Objavljeno Sri, 05/10/2022 - 09:58
pregrada

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima
za školsku godinu 2022./2023.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima:

  • da učenik ima prebivalište na području grada Pregrade
  • da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području grada Pregrade.

Sufinanciranje troškova odnosi se na razdoblje od 1. rujna 2022. do 30. lipnja 2023.

IZNOS SUFINANCIRANJA

Grad Pregrada sudjelovat će u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 200,00 kuna mjesečno, odnosno 26,54 eura mjesečno (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro).

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima podnosi roditelj/ skrbnik učenika na propisanom obrascu.

Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenici ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

  • potvrda o upisu učenika u srednju školu
  • preslika ugovora o smještaju u učenički dom
  • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju
  • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom iz ovog Javnog poziva dostavlja se osobno u prijamni ured Grada Pregrade (soba br. 15) ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PREGRADA, JOSIPA KARLA TUŠKANA 2, 49218 PREGRADA.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023. je do 20. listopada 2022. godine.

Zahtjevi podneseni nakon roka neće se razmatrati.

ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA

Nakon provedenog Javnog poziva Gradonačelnik će donijeti Odluku o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023. učenicima koji ispunjavaju sve uvjete.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje dostavit će se učeničkom domu u koji je učenik smješten.

Sredstva za sufinanciranje isplaćivat će se učeničkom domu u kojem je smješten učenik, jednom mjesečno po ispostavljenom računu.

NAPOMENA

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ako se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Gradu Pregradi do podmirenja ukupnog iznosa duga.

Ako učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji/skrbnici učenika dužni su o tome obavijestiti Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade u roku 8 dana od nastale promjene.

Natječaji arhiva

Brzi pristup