Radovi na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade

Prošli mjesec započeli su i radovi na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade, što podrazumijeva ugradnju mjerno regulacijske opreme u vodovodni sustav, opreme za daljinski nadzor protoka i tlakova u vodovodnoj mreži i opremanje nadzorno-upravljačkog centra u sjedištu tvrtke VIOP d.o.o. Projekt smanjenja gubitaka u sustavu, investicija vrijedna 1.611.280,86 kuna, planira se realizirati podjelom vodoopskrbnog sustava u zone i uvođenjem daljinskog nadzora potrošnje i tlakova svih dijelova (zona) sustava radi provedbe pravodobnih reakcija i sanacija kod pojave novih propuštanja, te regulacijom tlakova u sustavu i balansiranjem sustava. Projektom sanacije gubitaka riješiti će se sadašnji problem učestalih kvarova / puknuća na cjevovodima vodoopskrbnog sustava koji uzrokuju prekide u opskrbi vodom potrošača, osigurat će se kvalitetnije upravljanje i gospodarenje sustavom (daljinski nadzor sustava, veća brzina reakcije u slučaju puknuća cjevovoda) i produljiti trajnost svih elemenata sustava (rješenje problema hidrauličkih udara, balansiranje sustava). Također, smanjenjem gubitaka doći će do smanjenja troškova kod zahvaćanja i crpljenja vode u vodoopskrbni sustav, smanjenja troškova sanacije puknuća (kvarova) na sustavu, a samim tim i smanjenja troškova održavanja sustava. Krajnji cilj projekta je smanjenje gubitaka vode sa sadašnjih 50% na 33% te smanjenje puknuća cjevovoda, što će direktno utjecati na poboljšanje usluge opskrbe vodom za 6622 postojećih potrošača.