Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade

Objavljeno Pet, 22/01/2021 - 07:12
pregrada
Datum

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 22. siječnja 2021. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade, broj objave: 2021/S 0F2-0002734.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Postupci javne nabave

Brzi pristup