2. hrvatska glazbena olimpijada u OŠ Janka Leskovara

Glazbena naobrazba danas zauzima važno mjesto u području kulture i općeg obrazovanja. Djeca i mladi potiču se na glazbeno opismenjivanje i kreativno umjetničko izražavanje. U tom kontekstu, Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada organizira 2. hrvatsku glazbenu olimpijadu. Usto, ova olimpijada pruža našim učenicima mogućnost vlastitog umjetničkog izražavanja na međunarodnoj razini jer se organizira u sklopu međunarodne glazbene olimpijade. Ove godine prijavilo se 15 natjecatelja osnovnih i srednjih škola iz Pule, Nuštra, Varaždina, Dugog Sela, Gline, Gornja Stubice, Marija Bistrice i Pregrade.  Najbolji natjecatelji hrvatske olimpijade sudjelovat će u  travnju na 4. međunarodnoj glazbenoj olimpijadu u Estoniji u organizaciji Europske udruge glazbenih pedagoga.

Koncert otvoren za javnost u sklopu 2. hrvatske glazbene olimpijade održat će se u auli OŠ Janka Leskovara 23.2.2018. (petak) s početkom u 16 sati.