7. Susreta gradonačelnika i poduzetnika u Tuheljskim toplicama

Objavljeno Ned, 22/11/2015 - 12:04

Od 18.11. do 20.11. u organizaciji Udruge gradova i tjednika Lider u Tuheljskim toplicama održan je 7. Susret gradonačelnika i poduzetnika.  Susret je bio namijenjen gradonačelnicima i članovima gradskih uprava i skupština, poduzećima i poduzetnicima s kompatibilnim programima, stručnim službama u gradovima i komunalni, poduzećima, bankama i financijskim organizacijama, vladinim agencijama i ostalim institucijama za regionalni razvoj i upravljanje javnim dobrima. Tematika susreta bila je usmjerena na aktualna pitanja jedinica lokalne samouprave; kako financirati potrebe lokalne zajednice, promjene u sustavu komunalne naknade, porezna reforma – nakon godinu dana, primjena državnih potpora i europski strukturni i investicijski fondovi, partnerstvo poduzetnika i gradova

Navedeni susret gradonačelnika i poduzetnika ukazuje na potrebu aktivne ulogu gradova i tijela lokalne samouprave u poticanju poduzetničke djelatnosti. Nužno je osvijestiti potrebu i mogućnost da gradovi generiraju poslovnu aktivnost koja će doprinijeti održivom razvoju. U EU je regionalna politika jedna od najvažnijih, a i u Hrvatskoj se sve više pažnje posvećuje važnosti gradova, županija i regija. Svrha ovog skupa je ukazati na razvojnu ulogu gradova, kako i koliko gradovi privlače investicije, kako unaprijediti konkurentnost gradova.Na susretu su predstavljeni dobri primjeri, gradovi koji su ugradili poduzetničku klimu u trajni održivi razvoj.

Gradonačelnik grada Pregrade, Mako Vešligaj iskoritio je ovu priliku kako bi gradonačelnike Makarske i Cresa, gradonačelnicu Supetra i zamjenika gradonačelnika Rijeke ugostio u Gradu Pregradi i upoznao sa našim znamenitostima i turističkim potencijalima.

Novosti

Brzi pristup