Besplatne radionice za žene

CESI u listopadu u Krapinsko- zagorskoj županiji provodi poludnevne radionice, u okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada, namijenjene ženama koje žele pokrenuti posao ili su ga tek pokrenule a nedostaje im podrška i savjet. Radionice su besplatne. 
Tema radionica bit će: „Otkrivanje vlastitih mogućnosti za pokretanje samostalnog posla“. 
Nakon održanih radionica, u studenom, biti će održani ponovni susreti sa zainteresiranim korisnicama kako bi im se pružila podrška u njihovim akcijama za pokretanje samostalnog posla. 

Radionice će se održavati u vremenu od 15.30 do 20.00 sati prema sljedećem rasporedu:
19.10. 2015.          Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje
21.10.2015.           Donja Stubica, Stub-klub 
23.10.2015.           Zlatar, Gradska vijećnica
26.10.2015.           Zabok, Zelena dvorana
28.10.2015.           Krapina, CZSS Krapina
30.10.2015.           Pregrada,  Gradska galerija

Ponovni susreti će se održavati u vremenu od 16.00 do 18.00 sati prema sljedećem rasporedu:
09.11.2015.           Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje
11.11.2015.           Donja Stubica, Stub-klub
13.11.2015.           Zlatar, Gradska vijećnica
17.11.2015.           Zabok, Zelena dvorana
18.11.2015.           Krapina, CZSS Krapina
20.11.2015.           Pregrada, Gradska galerija

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da ispunite prijavnicu niže u tekstu te ju pošaljete na email adresu sos@cesi.hr, nina.ocko@cesi.hr  ili nam se javite na broj 091/ 639 2810.

Do sada se na radionice odazvao veliki broj žena što govori o potrebi za ovakav način rada.
U procesu informiranja žena o radionicama pomogao nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, sa kojom uspješno surađujemo.

O radionicama:
BADGE radionice (Trening i edukacija žena poduzetnica) namijenjene su ženama, poduzetnicama – početnicama koje su često višestruko diskriminirane: na osnovu spola, bračnog i obiteljskog statusa, porijekla, dobi.  Cilj je osnažiti žene suočene s višestrukim teškoćama u svijetu rada i zainteresirane su za pokretanje vlastitog posla. Radionice pružaju sigurnu i poticajnu okolinu gdje je moguće razrađivati i provjeravati ideje za pokretanje posla, dijeliti svoje probleme, pitanja koja ih muče, prilike i izazove te razvijati samospoznaju i vjeru u sebe. 
Sudjelovanje donosi i te povezivanja s drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim problemima. Nakon radionica sudionicama će biti osigurana podrška i mentorstvo u slijedećim koracima razvijanja ideje započinjanja poslovnog poduhvata. 

O projektu:
Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" i ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.
U okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada su, u svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija, provedeni različiti treninzi i radionice, te je  uspostavljena mentorska mreža za podršku korisnicima/ama programa. U edukacijskom programu  BADGE sudjelovati će 90 polaznica iz četiri županije  kojima je nakon radionica dostupna mentorska podrška. Partnerske organizacije su provele analizu stanja o socijalnih usluga te donijele preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga. Organizacije pružaju usluge savjetovanja za marginalizirane skupine žena, žene žrtve nasilja, te pružaju pravnu  i savjetodavne pomoći iz radnih i socijalnih prava. Rezultati projekta bit će predstavljeni na  završnoj konferenciji koja će uključiti sve relevantne dionike - predstavnike/ce ministarstava, agencija, lokalne vlasti, organizacija civilnog društva, donatora i medija.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka PRIJAVNICA.docx174.9 KB