Dječja igrališta

Grad Pregrada je u veljači 2015. prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije godine podnio zahtjev za sufinanciranje projekata u 2015. godini: Opremanje dječjih igrališta na području grada Pregrade u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Prepoznavši potrebu za ulaganje u izgradnju, opremanje dječjih igrališta i obnovu postojećih, a kako bi se djeci omogućio kvalitetan i siguran boravak na otvorenom Grad se aplicirao sa  projektom Opremanje dječjih igrališta na području grada Pregrade za obnovu postojećeg dječjeg igrališta Kuna-park u MO Pregrada, te na inicijativu Dječjeg gradskog vijeća i Mjesnog odobora Benkovo za opremanje dječjeg igrališta u Benkovu.

Sa zadovoljstvom Vam možemo reći kako su navedena igrališta obnovljena i opremljena u skladu sa propisanim normama Europske unije, tako da  će djeci omogućiti kvalitetan, siguran i nadasve zabavan boravak na otvorenom, te ujedno kvalitetan i zdrav način korištenja slobodnog vremena, što će u konačnici rezultirati zdravim psihofizičkim razvojem djeteta i ostvarenom socijalizacijom sa  vršnjacima.

Grad Pregrada nastojat će u narednim godinama obnoviti i opremiti Dječja igrališta na području ostalih Mjesnih odbora, a u skladu sa financijskim mogućnostima.