Dnevne aktivnosti u projektu Veselo, veselo seniori

Aktivnosti_Veselo veselo seniori

U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se  organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme i usvajaju nova znanja, vještine, upoznavanja s virtualnim svijetom i naprednim tehnologijama.

Tako su se korisnici upoznali s osnovama korištenja modernih tehnologija te su s volonterom Darijem Hunskim i koordinatoricom dnevnih aktivnosti naučili kako se koristiti tabletom, pretraživati Internet te napraviti „selfie“.  

Kako je Grad Pregrada partner u projektu, jučerašnje dnevne aktivnosti posjetili su gradonačelnik Marko Vešligaj i viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i upravljanje gradskom imovinom Marija Marjanović, kojima su sudionici projekta pokazali koja znanja i vještine su usvojili te su iskoristili priliku kako bi s njima napravili nekoliko „selfija“.

Projektom se unaprjeđuje socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 1.419.010,26 kn. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a partneri na projektu su Mreža udruga Zagor, Centar za socijalnu skrb Krapina, Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla.