Grad Pregrada potpisao Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini

Povelja

Grad Pregrada potpisao je u petak, 22. siječnja 2021. godine Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini kojom priznaje načela Povelje kao smjernice za daljnji razvoj lokalnog rada s mladima.

Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima, a koji je donesen u sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije. 

Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima.  Ona je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.

Načela Povelje:

  1. Rad s mladima temelji se na vrijednostima.
  2. Praksa rada s mladima treba biti vođena politikama rada s mladima.
  3. Uspostavljena je kvalitetna organizacija i praksa rada s mladima na lokalnoj razini.
  4. Osobe koje rade s mladima vođene su stručnim i profesionalnim načelima.
  5. Razvoj kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini traži sustavan pristup.

Europska povelja o radu s mladima u prvom je redu namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje žele postaviti standarde za kvalitetan rad s mladima i kako ga provoditi i poticati. Naime, mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji.

Projekt Europe goes local u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, a Grad Pregrada bio je korisnik prvog izdanja nacionalnih aktivnosti u okviru projekta, zajedno s još deset drugih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Organizirani sustav stručne podrške tijekom cijelog trajanja projekta pomogao je Gradu Pregradi u umrežavanju i povezivanju na europskoj razini, u jačanju kapaciteta za rad s mladima kroz distribuciju informacija i razmjenu dobre prakse te edukaciju osoba koje rade s mladima u Pregradi, kroz mentorstvo, studijske posjete te aktivnosti transnacionalne suradnje. Kroz projekt Grad Pregrada stvorio je održivi sustav podrške radu s mladima kroz određene aktivnosti poput započinjanja procesa za pokretanje centra za mlade, pilotiranja participativnog proračuna za mlade, jačanja kapaciteta za rad s mladima i izradu novog gradskog programa za mlade.