Izgradnja igrališta na području MO Cigrovec

Na području Mjesnog odbora Cigrovec Grad Pregrada već prošle godine otkupio je zemljište, sa ciljem revitalizacija društvenog i kulturnog života na području MO Cigrovca. Predmetno zemljište namijenjeno je izgradnji sportsko- rekreativnog i dječjeg igrališta. Zemljište je do sada nivelirano, te je izgrađena prikladna betonska podloga na kojoj se trenutno nalazi kontejner, doniran od strane Kamgrad d.o.o.. Ovim putem koristimo priliku da se ispred Grada Pregrade zahvalimo gosp. Dragutinu Kamenskom na donaciji.
Navedeni radovi samo su početak u realizaciji ovog hvalevrijednog projekta i revitalizacije u društvenom i kulturnom smislu područja MO Cigrovca. Grad Pregrada će i dalje surađivati sa članovima MO Cigrovca na ostvarenju ovog projekta, te nastojati omogućiti da građani a naročito djeca sa područja MO Cigrovec ostvare uvjete i prostor na kojem će moći kvalitetno i sigurno razvijati svoje društvene i sportske vještine i sposobnosti.
Također potrebno je napomenuti kako je Grad u ovaj projekt ušao na inicijativu MO  Cigrovec, te se nadamo da će naša suradnja i dalje biti ovako kvalitetna.