Javna rasprava o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade

Javna rasprava o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade trajati će 8 dana

od 04. studenog do 11. studenog 2015. godine.

Javni uvid u Plan moguć je u vremenu trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana br. 2,  soba br. 18, radnim danom u vremenu od 8,00 – 14,00 sati, osim subote i nedjelje.

Javno izlaganje o stavljanju izvan snage Plana održati će se dana 09. studenog 2015. godine (ponedjeljak)  s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2.

Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade provodi se temeljem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade  Klasa 350-01/15-01/09, Urbroj:2214/01-01-15-02  koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade dana 16. 09.2015. godine. 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Plan,
davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
dostavom putem pošte na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 11. studeni 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 11. studenog ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Urbanistički plan -javna rasprava.pdf466.38 KB