Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste u pojedinom mjesnom odboru grada Pregrade koje su navedene u Javnom pozivu o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne  nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u vrijeme kako je određeno za svaku pojedinu nerazvrstanu cestu

Javni pozivi nalaze se u prilogu.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv - neraz. ceste.pdf1.08 MB