Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Objavljeno Uto, 24/11/2015 - 08:40
pregrada

U tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranim javnošću za slijedeće nacrte Odluka;

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade,
Odluka o  ugostiteljskoj djelatnosti,
Odluka o  autotaksi prijevozu na području Grada Pregrade,
Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 30. studenog 2015. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću zajedno sa Nacrtom Odluke i Obrascem nalaze se na službenoj web stranici Grada Pregrade; www.pregrada.hr pod rubrikom Savjetovanje.

Novosti

Brzi pristup