Najava: Studija o utjecaju na okoliš - obilaznica grada Pregrade

Javna rasprava i javni uvid u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata: Obilaznica grada Pregrade održat će se u periodu od 17. srpnja do 17. kolovoza 2015. godine.

KLASA: 351-03/15-01/127

URBROJ: 2140/01-08/1-15-2

Krapina, 8. srpnja 2015.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu studija o utjecaju na okoliš zahvata: Obilaznica grada Pregrade, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-02/36, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 5. lipnja 2015.godine, a u svezi sa Zamolbom za pravnu pomoć istog Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/15-02/36, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-5 od 5. lipnja 2015.godine, daje

OBAVIJEST

da se na javnu raspravu upućuje Studija o utjecaju na okoliš zahvata:

Obilaznica grada Pregrade

 I

Javna rasprava i javni uvid u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata: Obilaznica grada Pregrade (u daljnjem tekstu: Studija) održat će se u periodu od 17. srpnja do 17. kolovoza 2015. godine.

II

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i Ne-tehnički sažetak Studije u Gradu Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

III

Obavijest o provođenju javne rasprave kao i Cjelovita studija i Ne-tehnički sažetak Studije bit će objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

IV

Javno izlaganje Studije održat će se u četvrtak, 23. srpnja 2015. godine s početkom u 14,00 sati u Gradu Pregradi, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada u prostoriji za sastanke.

V

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska1, Krapina. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                                                   Pročelnik

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.

 

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Obilaznica Pregrada.doc56 KB
PDF icon Obilaznica Pregrada.pdf197.27 KB