Natječaj za privremeno korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom manifestacije Branje grojzdja

Gradonačelnik  Grada Pregrade donio je  Odluku o provođenju Natječaja za privremeno korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom manifestacije Branje grojzdja u razdoblju od 25.09.2015 do 27.09.2015. godine.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije Branje grojzdja u razdoblju od 25.09.2015 do 27.09.2015.

Javna površina koja se daje na korištenje ukupne je površine 75 m2, za postavu 5 privremena montažna objekta.

Ponuditelji su dužni ponudu staviti u  omotnicu, a na omotnici treba naznačiti: “ PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA ORGANIZIRANJE PRIGODNOG OBAVLJANJA UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI U PRIVREMENIM MONTAŽNIM OBJEKTIMA PRILIKOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE BRANJA GROJZDJA 2015." - NE OTVARATI" te ime i adresa ponuditelja, na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49 218 PREGRADA.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2,  do 11. rujna 2015. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.