Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade

Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici održanoj 16.09.2015. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade.
Stan na prvom katu višestambene zgrade, površine 46,39 m2, na adresi Kostelgradska 5, Pregrada. Stan se sastoji od slijedećih prostorija; kuhinja i blagavaona( 20,34 m2), soba (15,67 m2), garderoba (8,18 m2)i kupaonica (2,20 m2).
Predmetna nekretnina u vlasništvu je Grada Pregrade. Početna cijena stana je 24.458,11 EUR-a plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.