Natječaji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, financijskih potpora i top stipendija

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 23/16), te pripadnih im zaključaka Gradonačelnika Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, financijskih potpora i top stipendija.

Napomena:

Studenti, koji već primaju financijsku potporu iz Grada Pregrade dužni su, sukladno članku 23. Odluke, početkom svake akademske  godine, a najkasnije do 1. studenog 2016. godine, dostaviti pismeni zahtjev za nastavak isplate  sa cjelokupnom dokumentacijom iz točke 5. natječaja, kako bi  se na osnovu nje utvrdio nastavak prava na financijsku potporu, kao i opseg te potpore.

U slučaju da su utvrđene promjene u smislu nastavka prava na financijsku potporu  ili u opsegu financijske  potpore Upravni odjel će donijeti novo rješenje.