Obavijest građanima/ građankama grada Pregrade o privremenoj regulaciji prometa

 
Zbog rekonstrukcije državne ceste D206 Hum na Sutli-Pregrada-Krapina (DI), dionice 001, GP Hum na Sutli-Pregrada-Valentinovo u vrijeme izvođenja radova obnove kolnika i izgradnje autobusnih ugibališta na dijelu od 12+140 do km 12 + 130 zatvorit će se državna cesta D206, na dijelu od kružnog toka na državnoj cesti D206 do Trga Gospe Kunagorske.
 
Promet će se dana 10. i 11. rujna 2015. godine odvijati Ulicom Dragutina Kunovića i Obrtničkom ulicom.
 
Smjer odvijanja prometa je: od kružnog toka Ulicom Dragutina Kunovića i Obrtničkom ulicom do raskrižja na Trgu Gospe Kunagorske.