Obavijest Hrvatskih voda o početku radova na potoku Kosteljina

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“ u četvrtak, 4. srpnja 2019. započinju s radovima na potoku Kosteljina-Pregrada, km 19+375 - 20+475, L=1.100 m, uklanjanje naplavina iz korita vodotoka, iz programa radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina- Sutla.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike zemljišta o početku radova kako bi osigurali međe svojih parcela.