OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKDNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

 
Obavještavamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Krapina, podružnica Pregrada, a koji su primili Rješenje Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko – zagorske županije da mogu podići naknadu za troškove ogrjeva  za 2015. godinu. 
 
Naknada se može podići u sobi br. 19 grada Pregrade od 9:00-14:00 sati, u razdoblju od:
 
utorka 15.09.2015. do petka 18.09.2015.
 
 
NAPOMENA:  - sa sobom treba donijeti Rješenje  
                          nadležnog Upravnog odjela KZŽ
                         - osobnu iskaznicu i OIB