Obavijest o dežurstvu Gradskog izbornog povjerenstva

U svrhu provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade u 2019. godini, radi predaje kandidacijskih lista, Gradsko izborno povjerenstvo imat će dežurstva:

10.04.2019. (srijeda) do 19 sati,

11.04.2019. (četvrtak) do 24:00 sata.

Podsjećamo da je rok za predaju kandidacijskih lista i ovjerena očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi do 11.  travnja do 24:00 sata.