Obavijest o neodržavanju uredovnog dana Gradonačelnika

Obavještavamo sve građanke i građane grada Pregrade, da se sutra, u utorak 22.10.2019., neće održati uredovan dan Gradonačelnika.