Objava Spiska financijskih potpora redovnih studenata u šk.god. 2015./16.

Temljem članka 21. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade ( Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 15/15.) objavljuje se Spisak financijskih potpora redovnim studentima s područja Grada Pregrade za školsku godinu 2015./2016. iz članka 16. i 18. koji i dalje ispunjavaju uvjete. U prilogu se nalaze dva Spiska financijskih potpora redovnih studenata s područja Grada Pregrade.